Wspierasz finansowo? Przeczytaj najpierw to!

Od Danell

Jeśli już wiesz na czym skupia się twoja grupa, znasz swoją ostateczną wizję dla konkretnego problemu. Co stoi na drodze i co możesz z tym zrobić.

np: (Wizja: papierowe karty do głosowania są rozprowadzane w całym kraju, do wyborów prezydenckich i sejmu i są liczone skrupulatnie, wraz z możliwymi do prześledzenia dokumentami)

Co stoi na drodze?

np: (prawo lokalne i krajowe

Podatne na ataki hakerskie maszyny do głosowania

Publiczna dezinformacja, w której elektroniczne głosowanie jest precyzyjne i niezawodne)

Co możemy z tym zrobić

jakie są podstawowe przeszkody na drodze osiągnięcia tej wizji?

Które działania są najbardziej negatywnie wykorzystywane

Jakie są Kamienie Milowe i Wskaźniki które mogą wskazywać postęp w wykonaniu wizji

Jak wiele pieniędzy jest wymagane do spełnienia twojej wizji

Na jak wielu ludzi będzie miał wpływ twój projekt?

W jaki obszar wpasowuje się najlepiej

sztuka

ekonomia

edukacja

środowisko

system polityczny

zdrowie

infrastruktura

sprawiedliwość

media

relacje

nauka

duchowość

Dodaj komentarz