Możliwości Po Wydarzeniu

Rob Potter – Lider Grupy Dowodzącej PFC

Poniższe informacje są zaprezentowane jako MOŻLIWY ciąg wydarzeń bazowanych na nieoficjalnych informacjach & nie są zadeklarowane jako aktualne plany lub rezultaty „Wydarzenia”. Ludzkość wspólnie zadecyduje o naszej przyszłości & możliwości są nieskończone!

Nagłe drastyczne zmiany Wydarzenia sprowadzą zamieszanie dla niektórych i ulgę dla pozostałych. Łkanie i zgrzytanie zębów przez wielu będzie czymś oczekiwanym, ale jesteśmy silni i musimy pozbierać kawałki naszych rozbitych wierzeń i rzeczywistości. Możemy zmontować je w czyste, praworządne uczucie miłości i piękna, które będzie przyczyną radości. Przewidziane jest, że wiele starych programów strachu dla zmian będzie trwać w reakcjach wielu ludzi. Nie miej strachu lub apatii pod tym względem, ponieważ zwycięstwo światła jest pewne i nasze wyzwolenie planetarne od tyranii jest powodem by świętować! My jako całość stworzymy jasną, nową erę niewidzianą jeszcze na świecie od czasu jej powstania!

Obecność Wojsk

Oczekujemy, że krótko po aresztowaniach, wojsko będzie w stanie wycofać się i stan dezorientacji przeminie. Wojsko i policja mogą początkowo wykazywać zwiększone nasilenie, ale pozostaną czynne rozkazy by działać bezkrwawo. Wykroczenia zostaną ukarane. Jest oczekiwane, że ludzkość będzie mniej skłonna do nadmiernego reagowania i panikowania po tym jak elektroniczne ogrodzenie, Kabała i medialna maszyna strachu zostaną deaktywowane. Twoja pomoc w tym procesie jest niezbędna!

Praca i Przywództwo

Światowa populacja będzie zachęcana by wrócić do pracy kiedy plany przywrócenia rządu dla ludzi i przez ludzi nastąpią prędko. Będą najprawdopodobniej nowe wybory w krótkim przedziale czasu. Jednakże wybory przywództwa nie będą opłacone i proces wyborów będzie sprawiedliwy, klarowny w swojej uczciwości i szczerości. Może być wymagane, byś uczęszczał na spotkania by nauczyć się na kogo i dlaczego na niego będziesz głosował! Wyobraź sobie żadnych sloganów wyborczych w telewizji. Może też być możliwym, jeśli nie wybrałeś wiedzy i bycia na tych spotkaniach i nie uczysz się na kogo i za co głosować, że nie będziesz miał możliwości głosowania. Dlaczego ktoś miałby nacisnąć przycisk ponieważ uważa, że nazwisko po prostu ładnie brzmi?

Banki

Po tym jak banki zostaną ponownie otwarte wszyscy znowu będą mieli swoje pieniądze. Kryminaliści, banksterzy i oszuści giełdowi pozostaną bez grosza! Te biliony dolarów będą użyte w dobrych celach. Planowane jest, że będzie ustanowiona forma zaufania na świecie w celu zapewnienia ubioru, schronienia i żywności dla świata bezdomnych. Starsi, schorowani, okaleczeni otrzymają pomoc pierwsi. Zagubione i niechciani tego świata odnajdą kochające rodziny i miejsca, które zapewnią im leczenie i wychowanie tym, którzy cierpieli pod wpływem fałszywych nauk dawnego świata.

Nauka

Nauka pozbędzie się pokrywy zatrzymującej represjonowane pomysły i fałszywe zrozumienie fizyki, a my nauczymy się prawdy o tym co działo się w przestrzeni kosmicznej. Komitety naukowe określą, które technologie są szkodliwe i toksyczne, zostaną one zakazane. Alternatywne rozwiązania będą poszukiwane i wybierane tak, by najlepiej sprostać danemu zadaniu. Wielu karierowiczów zakończy swoją działalność i oczekiwany będzie ogrom zmian dzięki sile roboczej na całym świecie.

Nowe Technologie

Nowe technologie będą udostępnione by stworzyć nie tylko darmową energię, ale by stworzyć zaawansowaną wymianę surowców na całym świecie. Satelity będą przemieszczone i kosmiczne śmieci będą usunięte. Wspaniałe cuda natury będą odkryte by uleczyć wiele chorób. Prawda – dlaczego chorujemy i jak nasze myśli tworzą rzeczywistość będzie nauczana otwarcie i przyczyny wielu chorób oraz zakażeń w naszej społeczności będą natychmiastowo usunięte i wielu odnajdzie koniec dla bólu i cierpienia.

Woda

Oczyścimy ziemskie żywioły – woda i powietrze będą oczyszczone i wyleczone w czasie. Rozpoczną się ogromne projekty wodne. Tamy zostaną usunięte i woda będzie płynęła jak natura to zaplanowała. Mnóstwo „odsalających” roślin będzie sadzonych i pustynie zostaną nawodnione, a ludzkość już nigdy nie będzie spragniona lub głodna.

Przemiany

Wszystkie stare i bezużyteczne technologie będą przetworzone, przez co stworzymy zrównoważone i cenne środowiska do życia, które będą w harmonii z naturą i naszymi nurtami życiowymi. W upływie czasu ludzie zrozumieją że nadeszła chwila by zająć się czymś poważnym i być częścią rozwiązania. Wiele jednostek dosłownie wybuchnie kreatywnością i przewidywany postęp będzie bardzo duży.

Produkcja Żywności

Toksyczne fabryki żywności będą zrestrukturyzowane by zapewnić zdrową strawę dla swojej lokalnej społeczności. Genetycznie zmodyfikowana żywność zostanie zniszczona. Monsanto i inne firmy zostaną zamknięte, a ci odpowiedzialni odpowiedzą za swoje czyny. Środki owadobójcze lub pestycydy nie będą dozwolone. Straszliwe traktowanie zwierząt w rzeźniach będzie nielegalne i człowiek wiele wyniesie ze swoich błędów, a planeta wkrótce ewentualnie stanie się wegetariańska. Lew pozostawi owcę w spokoju,

Związki Handlowe

Komitety zawodowe i unie w różnych technologicznych rzemiosłach prawdopodobnie zostaną ustanowione globalnie by rozwiązać problem przemiany społeczeństwa w świetle niespotykanej wolności informacji, która nadejdzie. W trakcie jak powstrzymywane formy komunikacji i technologie energetyczne będą swobodnie udostępniane, zajdzie duża potrzeba dla głównych systemów analizujących i kolejnych planów działania. Inżynierowie cywilni będą punktem kluczowym by przywrócić ziemię do jej dziewiczego stanu. Masywny alternatywny transport się rozpocznie i rezultatem będzie czyste powietrze i mniej stresu na całej planecie. Wspólnie, uświadomimy sobie, że jesteśmy zarządcami ziemi i kultura zmieni się drastycznie by uchwalić te prawo i odpowiedzialność.

Nowe Prace

Te olbrzymie zmiany które są potrzebne, by uczynić nasz świat zrównoważonym, wolnym od toksyn i cennym miejscem, będą wymagały całkowitego przeobrażenia naszego społeczeństwa jakie znamy. Wiele firm i prac przepadnie a część z nich zniknie jeszcze tej samej nocy. Finansowe wsparcie będzie zapewnione osobom zawodowo zagubionym. Umieszczenie ludzi na stanowiskach pracy będzie miało wysoki priorytet by zapewnić ludziom szansę na służenie ich pobratymcom w bezpieczny i produktywny sposób. Ilość nowych projektów i humanitarnych projektów będzie tak wielka i daleko idąca, że nikt nie pozostanie bezczynny.

Religie

Świat religii napotka szorstkie reperkusje, kiedy prawda nauczycieli, którą twierdzili, że reprezentują zostanie ujawniona. Duchowe przesłania tych wiadomości pozostaną nienaruszone takie jak: objawienia miłości, prawdy, harmonii i pokoju, takimi jak są naprawdę. Prawdziwa esencja objawień duchowych będzie wzmacniana. Dogmaty, martwe rytuały i aspekty kontroli Religii będą ujawnione by przedstawić jakimi paskudztwami są naprawdę. Będzie to powodem wielkiej rozpaczy wśród masy wiernych, którzy nie doświadczyli prawdziwej relacji ze światłem. Nie można tego uniknąć, ponieważ stwórca nie był przedstawiany jako żaden człowiek, kapłan lub księga, by grać jako interpretację żywego słowa boga który istnieje w każdym z nas.

Ci którzy chcą źle wykorzystywać swoje samodzielnie zdobyte pozycje jako autorytety „Religijnych Przywódców” dla zysku i sławy ujrzą jak szybko zakończy się ich panowanie. Rzeczywista i prawdziwa esencja starożytnych nauk będzie odświeżona, po tym jak oszustwa i kłamstwa kapłaństwa będą ujawnione wraz z tym co uczyniły. Te represje starożytnych zwojów i prawdziwe znaczenie wielkich nauczycieli będzie wyjaśnione w ich prawdziwej formie. Wielkie wiadomości niosące mądrość od starożytności po dziś dzień będą przedstawione publicznie. Rodowody światła i miłości które pozostały nietknięte i ukryte będą teraz kwitnąć w świetle nowego dnia wolności.

Wybudowane zostaną nowe świątynie by sprzyjać zaawansowanej nauce rozwoju duchowego. Wspaniałe, piękne miejsca będą się manifestować, gdzie istoty połączą się razem i będą wychwalać Boga. To nie będą religie ani świeckie kulty, które poszukują podziału i niszczenia innych ludzi poprzez negowanie ich punktów widzenia. Teatrzyk manipulacji zostanie ujawniony i nikt nie będzie mógł wywyższyć się ponad innych, by ich kontrolować. Prawdziwie duchowe przywództwo będzie udowadniane poprzez tych, którzy żyją przykładnym życiem w zgodzie z sobą, naturą i światem wokół nich.

Ci niewinni, prawdziwi poszukiwacze i słudzy różnych religii będą musieli się nauczyć i dorosnąć, by wziąć odpowiedzialność za ich własny duchowy rozwój i aby nie polegać na innych, by nie mówili im w co mają wierzyć. Większość niewinnych i wiernych wyznawców ma szczere intencje i czyste pragnienie czynienia dobra i te akcje były mocą, dzięki której kapłaństwo było cenne przez tak długi czas. Cała ludzkość nauczyła się wiele na drodze prawdy poprzez świeckie religie, pomimo ich złowieszczych perwersji stymulowanych przez kapłaństwo. Nawet kapłaństwo samo w sobie jest pełne niewinnych poszkodowanych przez fałszywe informacje i koncepcje. Pojawi się wielki postęp w procesie rozwoju duchowego, będą one nauczane otwarcie i swobodnie na całym świecie.

Granice

Może to być trudne dla pewnych ludzi silnie zaprogramowanych poprzez strach i brak zrozumienia, że jesteśmy wszyscy takimi samymi ludźmi, ale granice nie pojawią się już nigdy więcej. Natychmiast po Wydarzeniu granice i bramki zostaną usunięte. Nie będzie żadnych ograniczeń wobec kogokolwiek, gdziekolwiek. Mimo wszystko nikt nie jest właścicielem ziemi i nie ma na niej narysowanych linii, z wyjątkiem map i ograniczonym sposobie myślenia ludzi. Nie będzie więcej molestowania poprzez Amerykańską Administrację Bezpieczeństwa Transportu i będziesz mógł zachować założone buty! Jeśli jest to zbyt radykalne dla ciebie, przepraszam, będziesz musiał przywyknąć. Jest to jedno z wielu głównych kłamstw i programów utrzymywania ludzi podzielonych i w strachu i musi to zostać zakończone.

Prawa

Ustawodawcy stworzyli przestępców i większość praw stworzona pod sztandarem fałszywych systemów politycznych zostanie zniesiona. Powszechnie zaborcze prawo będzie zreformowane w społeczeństwo oraz nauczane w nowej formie, będzie powodem do radości. System więzień się zakończy, w formie jakiej istnieje on dziś i większość ludzi zostanie natychmiastowo uwolnionych. Część więźniów będzie potrzebować resocjalizacji i będą oni zrehabilitowani. Programy przywrócenia ich do społeczeństwa po tym jak zostaną wyleczeni z ich destrukcyjnych tendencji będą mile widziane przez wszystkich.

System Monetarny

Finansowy świat ujrzy zmiany tak drastyczne, że odetchnie on z powodu ulgi doświadczonej przez wszystkich, wszędzie. Może poza tymi, którzy ustawili się niesprawiedliwie, kosztem innych. Rynki papierów wartościowych będą zamknięte na zawsze, a firmy będą zmuszone by wykupić swoje papiery. Wiele firm i większość banków przestanie istnieć w ich obecnej formie. Nie będzie więcej kart kredytowych.

Otwarty, szczery i przejrzysty finansowy system będzie oparty na prawdziwym złocie jako pierwszy krok. Następnie, jak szaleństwo pieniądza zostanie ujawnione i sukces uniwersalnego ekonomicznego systemu będzie zaimplementowany – ludzkość zostanie uzdrowiona. Kiedy nauczymy się prawidłowych relacji z życiem finansowym, aktualne użycie pieniądza zostanie ewentualnie zastąpione systemem kredytowym. To oznacza, że nie będziesz musiał ze sobą nosić pieniędzy. To nie jest wersja NWO, ponieważ będzie to otwarty system, który ma być monitorowany, a ci profanujący ten system będą usunięci z ich odpowiedzialnych pozycji natychmiastowo. Nowy system nie pozwoli na majstrowanie przy nim. Wierzę, że w czasie jego implementacji większość ludzi zostanie uzdrowiona ze starych sposobów tworzenia chorych żądz posiadania dóbr materialnych. Strach niedostatku i niebezpieczeństwa, który spłodził choroby złodziejstwa i żądzy zostanie uleczony.

Podatki

Światowe systemy podatkowe, które są kolejną formą represji i kontroli by uciskać ludzi na ziemi będą wytępione krótko po wydarzeniu. Były one używane do finansowania naszego zniszczenia i te fundusze zostaną użyte dla lepszego celu po Wydarzeniu. Istnieją plany wdrożenia podatku sprzedaży na wszystkie nowo zakupione przedmioty. Zasugerowany podatek wynosił 15%, ale będzie to działało dopiero jeśli przystaniemy na to, krocząc ku nowemu światu, wraz z zachodzącymi zmianami.

Ludzkość uświadomi sobie, że prawdziwym celem życia nie jest gromadzenie fizycznego złota, ale przeprowadzanie alchemicznego procesu transmutowania ich samych w instrumenty boskiej woli i miłości. Pomagając innym i służąc szczęściu społeczeństwa oraz sukcesom będzie to widoczny sukces który osiągniemy jako jedno.

Nowe Płace

Jest wielce prawdopodobne, że nie będzie nigdy więcej sporych różnic zarobkowych w finansowych wynagrodzeniach. Innymi słowy, może istnieć limit jak wiele osoba może zarobić w stosunku do innej. Nie służy to prawom równowagi posiadanie kogoś kto zarabiałby 2000 razy więcej niż inny pracownik za ten sam czas pracy. Już teraz istnieje rozbieżność pomiędzy zarabiającymi która liczona jest w milionach!

Nieskończony Dostatek

Innowacje, dobrobyt i dostatek będą popierane i świętowane. Nie będzie ograniczeń wobec luksusu i jakości. Sztuka, Muzyka, Nauka i edukacja same w sobie uświadczą zmian paradygmatów i stworzy to poczucie misji i nadziei dla populacji światowej.

Są to tylko możliwe scenariusze, które mogą rozwinąć się po wydarzeniu. Wiele z tych możliwości i proponowanych zmian może zająć lata! Postanowienia tu zawarte nie są przeznaczone jako deklaracje planów dla Nowej Społeczności. Idee zaprezentowane mogą wydawać się nierealistyczne dla niektórych, niebem dla części a nawet piekłem dla garstki. Naszym celem nie jest dyktować tego co się stanie, ale Przygotować ciebie na pewne MOŻLIWE zmiany, które mogą nastąpić. Pewne aspekty powyższego artykułu będą się ewentualnie zmieniać. Szczegółowe detale i osi czasu dla tych oczekiwanych zmian są nieznane, a ten artykuł jest bazowany na latach studiowania i przygotowań dla zwycięstwa Światła!

Motyw przewodni jest taki, że będzie możliwość całkowitej zmiany i przemodelowania wszystkich światów: socjalnych, politycznych, finansowych, edukacyjnych. Możliwości będą nieograniczone i poszerzające się, a jedyne zastrzeżenie będzie abyśmy nie czynili szkody ziemi, niczemu żywemu ani nam samym w tym procesie. Będziemy naprawdę wolni od tyranii i będziemy w stanie wyrażać siebie otwarcie bez strachu. Świat prawdziwie zakwitnie jak rozwiniemy swoją wspaniałość i potencjał jako nieskończone istoty miłości i światła. Niech ta skromna wizja będzie aktem, który zainspiruje, będzie katalizatorem dla zmiany i niechaj zostaniesz wezwany ze swojego wnętrza by dzielić się TWOJĄ WIZJĄ NOWEGO SPOŁECZEŃSTWA!

Dodaj komentarz